Editorial Team

Editor in Chief

  1. Ivana Brtnová Čepičková, Katedra preprimárního a primárního vzdělávání, Pedagogická fakulta UJEP, Czech Republic

Editors

  1. Jan Janovec, Katedra preprimárního vzdělávání PF UJEP, Czech Republic
  2. Roman Kroufek, Katedra preprimárního a primárního vzdělávání, PF UJEP, Czech Republic
  3. Vlastimil Chytrý, Katedra preprimárního a primárního vzdělávání PF UJEP, Czech Republic