POHLED ODBORNÉ VEŘEJNOSTI NA ZAVEDENÍ VÝUKY NEVÁZANÉHO PÍSMA DO ŠKOL

Iva Košek Bartošová

Abstract


Článek je zaměřen na zavádění nevázaného písma do prvních tříd v základních školách v České republice. Konkrétně popisuje postoj odborné veřejnosti (pedagogů, psychologů, grafologů a písmoznalců). Jsou zkoumány jejich názory na pozitiva a negativa nevázaného písma (zaměřeno přímo na písmo Comenia Script, dále jen CS) i na klasického vázané písmo používané k výuce. Dále porovnává některé výsledky z předcházejících výzkumů, které zjišťovaly názory rodičů dětí v mateřské škole a učitelů. Odborná veřejnost považuje psaní klasickým písmem za rychlejší, čímž se liší od názorů ostatních respondentů. Vzhledem k tomu, že v České republice nemáme dlouholetou zkušenost s nevázaným písmem (především s písmem CS), výsledky představují zdrženlivost a názorovou nejednotnost odborné veřejnosti. Článek zároveň seznamuje se současnou legislativou výuky nevázaného písma v základních školách.


Full Text:

PDF (Čeština)

References


Bartošová, I., Jiroutová, L. (2011). Nové písmo Comenia script do školních lavic. Media4u magazine, no. 3/2011, pp. 59-63.

Bartošová, I., Biedermannová, T., Navrátilová, J., Plachá, G. (2013). The new handwriting font Comenia script in the Czech Republic. Current Trends in Educational Science and Practice V. Ustí n. Labem: OMP PF UJEP, pp. 57-69.

Bartošová, I., Třečková , E. (2013). The professionals' view on the new Comenia script. World Academy of Science, Engineering and Technology, Issue 83, pp. 900-906.

Karásková, M. (2016): Výuka prvopočátečního čtení a psaní v České republice a v Belgii. [Diplomová práce]. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 138 pp.

Košek Bartošová, I. (2014): Elementární gramotnost a písmo Comenia Script. Hradec Králové: Gaudeamus, 177 pp.

Košek Bartošová I., Maněnová, M., Třečková, E. (2012). The New Comenia Script to Schools. Procedia – Social and Behavioral Sciences. Vol. 69, pp. 2228-2236.

Lencová, R. (2008). O písmu Comenia Script [online]. Radana Lencova. [cit. 9. 6. 2011]. http://lencova.eu/cs/uvod/comenia_script/comenia_script_pismo

Skutil, M. a kol. (2011). Základy pedagogicko-psychologického výzkumu pro studenty učitelství. Praha: Portál, 256 pp.

Wildová, R. (2015). Postřehy po pěti letech. Učitelské noviny, s. 4 [online]. Učitelské noviny [cit. 2015-11-21]. Dostupné z: https://www.pedf.cuni.cz/PEDF-116-version1-postrehy_po_peti_letech_un_173. pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Iva Košek Bartošová