DĚTI VOLYŇSKÝCH ČECHŮ A JEJICH PŘEDŠKOLNÍ EDUKACE

Jiří Šlégl

Abstract


Článek pojednává o předškolní výchově a vzdělávání dětí volyňských Čechů v letech 1868-1945. Edukace dětí v této oblasti nebyla vůbec jednoduchá a většinou postrádala finanční i materiálové (didaktické) zázemí. I přes absenci instituce mateřské školy se však dařilo děti náležitě připravit na vstup do základní školy, ať už prostřednictvím divadelních představení a jejich osvětového působení nebo na děti zaměřených novina a časopisů, ve kterých se děti seznamovaly se základy národních reálií, dějin i kultury.


Full Text:

PDF (Čeština)

References


DUFEK, Vladimír, ed. Kapitoly z dějin volyňských Čechů: sborník historických souborných, vědeckých a memoárových prací. Vyd. 1. [Praha]: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 1997. 252 s. ISBN 80-901878-6-2.

MORAVCOVÁ, Ilona. Obrázky z dějin českého menšinového školství v zahraničí. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 280 s. Monographica; 5. ISBN 80-7194-892-6.

PRŮCHA, Jan. Pedagogický výzkum: uvedení do teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1995. 132 s. ISBN 80-7184-132-3.

REJZEK, Josef V. Nezradili: Generační obraz volyňských Čechů. Vydání první. Brno: Rovnost, 1947. 156-[II] s. Knihovna Rovnosti. Řada II; Sv. 7.

VACULÍK, Jaroslav. Dějiny volyňských Čechů. Vyd. 1. Praha: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, 1997- . sv. ISBN 80-901878-5-4.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Jiří Šlégl