Problematika diagnostiky vývojové poruchy motorické funkce u dětí MŠ s ohledem na školní připravenost

Miroslava Dobrodinská

Abstract


Úroveň jemné, ale ihrubé motoriky patří ke kritériím při posuzování psychomotorického vývoje dětí předškolního věku zvláště před nástupem ke školní docházce. DCD (vývojová porucha motorické funkce) je neurologický deficit, který může mít negativní vliv na školní připravenost dětí. V populaci se vyskytuje přibližně mezi 4–6 %, a to v poměru 2 :1 až 7 : 1 chlapci a dívky. Cílem rešerše je najít diagnostické nástroje pro učitele MŠ a speciální pedagogy, které pomohou snadno ověřit úroveň motorických dovedností, hlavně vyspělost jemné motoriky a schopnost vizuo-motorické koordinace, důležitých pro vstup do ZŠ. Z přehledu diagnostických instrumentů vyšly jako vhodné dva standardizované testy s českou normou (OTDP a MABC – 2). Tato rešerše může pomoci vpedagogické teorii ipraxi doplnit arozšířit poznatky zoblasti diagnostiky motorických dovedností předškolních dětí. Motorické obtíže mohou být jedním z faktorů odkladů školní docházky, případně mohou negativně ovlivňovat školní úspěšnost, proto je nutné včas diagnostikovat možné motorické obtíže a nasadit účinnou intervenci. Z rešerše, která byla provedena, vznikly vědecké otázky, kterými by se dal směřovat další výzkum. Existuje významná souvislost mezi poruchou motoriky, jednotlivými posuzovanými komponentami motorického vývoje a odkladem školní docházky?

Full Text:

PDF (Čeština)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Miroslava Dobrodinská