Možnosti využití škály čtyř úrovní čtenářské gramotnosti Pirls 2016 v problematice čtení s porozuměnín k rozvoji složitějších čtenářských dovedností při práci s uměleckým textem v hodinách literární výchovy a čtení na 1. stupni ZŠ

Blanka Janáčková

Abstract


Obsah článku vychází z mezinárodního šetření PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 2016 ke čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníků při čtení literárních textů. Představuje náměty na didaktické postupy při práci s žáky základní školy v hodinách literární výchovy a čtení s uměleckými texty dětské literatury. Uvedené úrovně ve škále čtenářské gramotnosti PIRLS 2016 byly využity při interpretaci typického žánru dětské literatury – pohádky lidové a autorské. Cílem článku je popsat možnosti, jak postupovat při práci s uměleckým textem v jednotlivých úrovních čtenářské gramotnosti a jak nakládat v hodinách literární výchovy a čtení na 1. stupni ZŠ s informacemi, které šetření přináší, v konkrétních didaktických situacích při interpretaci vhodně zvolených literárních textů.


Full Text:

PDF (Čeština)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Blanka Janáčková