Aktivity na rozvoj geometrických predstáv žiakov mladšieho školského veku

Kitti Páleníková, Mária Bugárová

Abstract


Geometrické poznatky sú nepochybne veľmi dôležité pre každého človeka. Pri ich nadobúdaní v školskom prostredí môžeme začleniť do vyučovania rôzne úlohy a aktivity, ktoré žiakov zaujmú najmä hrovou formou. V príspevku uvádzame návrhy aktivít zameraných na rozlišovanie, pomenovanie a kreslenie rovinných a priestorových útvarov. Niektoré z aktivít sme realizovali so žiakmi prvého stupňa základnej školy. Popisujeme výsledky získané pozorovaním žiakov pri práci a analýzou ich činnosti.

Full Text:

PDF (Čeština)

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Kitti Páleníková