Pedagogická reflexe zahraničních modelů vzdělávání

Ladislav Zilcher, Barbora Lanková, Michal Vostrý

Abstract


Stěžejním cílem předkládaného příspěvku je seznámení se se zkušenostmi pedagogických pracovníků (ředitelů, učitelů ZŠ a koordinátorů inkluze), kteří, za podpory projektu OP VVV „Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků“, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210, měli možnost nahlédnout prostřednictvím přímé praxe do základních škol ve Finsku a Anglii. Díky této zkušenosti získali řadu postřehů plynoucích z odlišných vzdělávacích systémů, které do značné míry lze využít při optimalizaci edukačního procesu, jehož jsou i oni sami součástí. Prostřednictvím axiálního kódování níže uvádíme, mimo krátké prezentace obou školských systémů, i faktory vnímané všemi účastníky stáže za klíčové.


Full Text:

PDF

References


Ainscow, M. (1999). Understanding the development of inclusives schools. London: Falmer.

Arinen, P. & Karjalainen, T. (2007). PISA 2006 ensituloksia [First Results from PISA].Opetusministeriön julkaisuja: 38. Helsinki: University Press.

Booth, T. and Ainscow, M. (2011). Index for Inclusion. Developing Learning and Participation in Schools. Retrieved from: http://lst-iiep.iiep-unesco.org/cgi-bin/wwwi32.exe/[in=epidoc1.in]/?t2000=020966/(100).

CMEC. (2008). Pan-Canadian Assessmant Program – PCAP-13 2007: Report on the Assessmant of 13-YearsOlds in Reading, Matematics and Science. Council of Ministers of Education, Disability & Society, 26 (7), 881-885.

Hausstätter, R. & Takala, M. (2008). The core of special teacher education: A comparison of Finland and Norway. European Journal of Special Needs Education, 23, 121-134.

Honkanen, E. & Suomala, A. (2009) Oppilashuollon käsikirja [The manual of student care]. Keuruu: Tammi.

Itkonen, T. & Jahnukainen, M. (2007). An Analysis of Accountability Policies in Finland and the United States. International Journal of Disability Development and Education, 54, 5-23.

Kivirauma, J. & Ruoho, K. (2007). Excellence through Special Education? Lessons from the Finnish School Reform. International Review of Education. 53. 283-302.

Kuorelahti, E., (2015). Boom, depression and cartelisation: Swedish and Finnish timber export industry 1918–1921. Scandinavian Economic History Review. 63(1), 45-68.

Ministry of Education. (2009). Statement of Intent 2009-2014. Wellington, New Zealand: Author.

New Schools Network. (2015). Comparison of different types of school A guide to schools. in England. Retrieved from: https://www.newschoolsnetwork.org/sites/default/files/files/pdf/Differences%20across%20school%20types.pdf

Norwich, B. (2002). Education, Inclusion and Individual Differences: Recognising and Resolving Dilemmas. British Journal of Educational Studies, 50, 482-502.

Norwich, Brahm. (2008). Dilemmas of Difference, Inclusion and Disability: international perspectives. European Journal of Special Needs Education, 23, 287-304.

Peštálová, L., Zelená, J., & Vokáč, P. (2010). Školský zákon: zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání : stav k 1.1.2010 (2., přeprac. vyd). Třinec: RESK.

Runswick-Cole, K. and Goodley, D. (2011). The ‘Big Society’: a dismodernist critique,

Švaříček, R., & Šeďová, K. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.

Takala, M., Pirttimaa, R., & Törmänen, M.R. (2009). Inclusive special education : the role of special education teachers in Finlandbjsp.

Vislie, L. (2003). From integration to inclusion: focusing global trends and changes in the Western European societies. European Journal of Special Needs Education, 18, 17-35.

Wolf, A. (2011). Department for Education, corp creator. Review of vocational education: the Wolf report.

Zilcher, L., & Svoboda, Z. (2019). Inkluzivní vzdělávání: efektivní vzdělávání všech žáků. Praha: Grada.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2019 Ladislav Zilcher