Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 2, No 1 (2018) Aktivity na rozvoj geometrických predstáv žiakov mladšieho školského veku Abstract   PDF (Čeština)
Kitti Páleníková, Mária Bugárová
 
Vol 1, No 2 (2017) Úroveň tvořivých schopností dětí v České republice a v Turecku Abstract   PDF
Lenka Pelcerová, Jarmila Honzíková
 
Vol 1, No 1 (2017) DĚTI VOLYŇSKÝCH ČECHŮ A JEJICH PŘEDŠKOLNÍ EDUKACE Abstract   PDF (Čeština)
Jiří Šlégl
 
Vol 1, No 2 (2017) Finančná gramotnosť žiakov na primárnom stupni vzdelávania Abstract   PDF (Čeština)
Kitti Páleníková, Ľubica Chudivaniová
 
Vol 2, No 1 (2018) Komparace přírodovědné gramotnosti učitelů na 1. st. ZŠ Abstract   PDF (Čeština)
Jan Tirpák, Jiří Škoda
 
Vol 1, No 1 (2017) KVALITA VERSUS KVALIFIKACE: JAKÉ BY MĚLO BÝT PŘÍPRAVNÉ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ MATEŘSKÝCH ŠKOL? Abstract   PDF (Čeština)
Zora Syslová
 
Vol 2, No 1 (2018) Možnosti využití škály čtyř úrovní čtenářské gramotnosti Pirls 2016 v problematice čtení s porozuměnín k rozvoji složitějších čtenářských dovedností při práci s uměleckým textem v hodinách literární výchovy a čtení na 1. stupni ZŠ Abstract   PDF (Čeština)
Blanka Janáčková
 
Vol 1, No 1 (2017) POHLED ODBORNÉ VEŘEJNOSTI NA ZAVEDENÍ VÝUKY NEVÁZANÉHO PÍSMA DO ŠKOL Abstract   PDF (Čeština)
Iva Košek Bartošová
 
Vol 1, No 2 (2017) Použivanie geometrických pojmov vo svete predškolákov Abstract   PDF (Čeština)
Lucia Rumanová, Petra Palinkásová
 
Vol 2, No 1 (2018) Problematika diagnostiky vývojové poruchy motorické funkce u dětí MŠ s ohledem na školní připravenost Abstract   PDF (Čeština)
Miroslava Dobrodinská
 
Vol 1, No 1 (2017) PROBLEMATIKA ZAČLEŇOVÁNÍ DĚTÍ-CIZINCŮ DO ČESKÝCH MATEŘSKÝCH ŠKOL V ÚSTECKÉM KRAJI Abstract   PDF (Čeština)
Jaromíra Šindelářová, Hana Drtinová
 
Vol 2, No 1 (2018) Stratégie prevencie detskej obezity Abstract   PDF (Čeština)
Marek Krška
 
Vol 1, No 2 (2017) The Topic of Buoyancy as Research Box for Pupils Abstract   PDF
Volkmar Putz, Renate Grof, Ingrid Hantschk
 
Vol 1, No 1 (2017) TVOŘIVÁ DRAMATIKA JAKO MOŽNÝ PROSTŘEDEK INDIVIDUALIZACE VE VÝCHOVĚ A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Abstract   PDF (Čeština)
Alena Berčíková
 
Vol 1, No 1 (2017) ZAČÍNAME S CLIL-OM: MATEMATICKÉ ROZCVIČKY FORMOU HRY VO VYUČOVANÍ MATEMATIKY Abstract   PDF (Čeština)
Kitti Páleníková, Zuzana Naštická
 
1 - 15 of 15 Items